Σάββας Χιονίδης

Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Σάββας Χιονίδης: 2019 – 2023

Κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο υπήρξα εισηγητής σε 43 σημαντικά νομοσχέδια της κυβέρνησης που είχαν να πραγματευτούν σημαντικές τομές για τη χώρα μας!

Ξεχωριστή τιμή για το πρόσωπό μου υπήρξε η εμπιστοσύνη της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού να τεθώ ως ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ σε έξι νομοσχέδια που αφορούν την Κύρωση Κώδικα Νομοθεσίας για την υποδοχή και τη διεθνή προστασία πολιτών τρίτων χωρών, τη Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των ΟΤΑ, τον Εκσυγχρονισμό του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και την ενίσχυση του ΑΣΕΠ, τον Εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Κτηματολογίου και την Ενίσχυση της δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο.

Ειδική αναφορά επιτρέψτε μου να κάνω στο έργο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού των ΟΤΑ και τις «Έξυπνες Πόλεις» του οποίου υπήρξα ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ μαζί με τον αρμόδιο Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην αρμόδια επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης.

Κατά την τετραετή μου κοινοβουλευτική θητεία υπήρξα μέλος στην Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης & Δικαιοσύνης, στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος και στην Υποεπιτροπή Υδάτινων Πόρων.

Επίσης υπήρξα μέλος σε 12 κοινοβουλευτικές Ομάδες Φιλίας της χώρας με άλλα κράτη, με εξέχουσες την Κοινοβουλευτική Ομάδα Φιλίας με την Ουκρανία, τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Τέλος διετέλεσα μέλος του Τεχνικού Συμβουλίου της Βουλής και μάλιστα έχω ορισθεί πρόεδρος αυτού.