Επικοινωνία

Email:

s.chionidis@parliament.gr

Διεύθυνση:

Βάρναλη 2, 60133 Κατερίνη
Βουλής 4, 10562 Αθήνα
Τηλ.: 23510 35425 / 210 3227285